Обучения и тренинги 2019-09-07T17:54:07+00:00

Обучения и тренинги

Предлагаме персонализирани обучителни решения, разработени да отговорят на Вашите нужди. Влагаме ресурси, опит, познания, доверена мрежа от професионалисти. Адаптираме нашите съществуващи продукти или разработваме нови материали, за да отговорим на конкретните Ви потребности.

Изслушваме и разбираме Вашите нужди:

  • Заедно обсъждаме и поставяме конкретни цели на обучението.
  • Изготвяме индивидуален обучителен профил на всеки участник.
  • Провеждаме целенасочена практическа работа.
  • Анализираме и оценяваме постигнатите резултати
  • Проследяваме ефективността в дългосрочен план

Иновативни методи на обучение чрез интерактивни игри

Възможност за изготвяне на гъвкава програма, съобразена с конкретни изисквания за продължителност и локация

Съвременни методи за проследяване на резултатите и възвращаемост на инвестицията